Egen logo

*** Vi kan ej tillverka nya logoklicheer för tillfället pga materielproblem***

Vill du ha en egen logo på centerbrickan är det viktigt att du väljer detta här. Beställer du 100 eller fler vid samma tillfälle bjuder vi på klichékostnaden. Beställer du färre än 100 rosetter tillkommer det en kostnad första gången. Du betalar bara en gång för klichén och sedan kan vi åternavända den vi ytterliagre beställningar. Klicka på produkten nedan och gör ditt val.

Vill du använda en logo ska du ha tillstånd från ägaren av logon and använda den i detta syfte. Vi tar inget ansvar för ev. brott mot copyright etc.