Centermotiv - Egen loga


Vill du använda en logo ska du ha tillstånd från ägaren av logan att använda den i detta syfte. Vi tar inget ansvar för ev. brott mot copyright.

Har ej kliché: 200 kr

En kliché (orginal, tryckplatta) kostar 200 kr vilket är en engångskostnad.

Har kliché: 0 kr

Har du redan en kliché hos oss väljer du detta alternativ och vi använder din kliché.

100 eller fler rosetter: 0 kr

Beställer du 100 eller fler rosetter vid samma tillfälle bjuder vi på kliché-kostnaden, välj då detta alternativ.