Designformulär

Med nedstående formulär beskriver du dina designrosetter. Notera att de designrosetter som innehåller specialband (andra än metallic) behöver du beskriva i separat e-post f.n.

Bilden till höger ger hjälp med vad vi menar med vågrät, lodrät och mix text.